Perekonnaõigus


Küsimus: Laps emaga Soome elama ja kooli - kokkulepped31.10.2011

Tere!
Notaris teeme kokkuleppe (see tõlgitakse soome keelde, läheb Soome Poliis ja Maistraat(KMA)):

Nõusolek
Mina, ..... teatan, et:
lapse isana olen nõus sellega, et poeg ... läheb koos oma emaga ... elama Soome ning hakkab käima seal koolis.

... ja lisaks, kas peaksid olema kokku lepitud ka allolevad asjaolud eraldi dokumendina.(notaris kinnitatuna):
KOKKULEPE:
... (ema) ja ... (isa), edaspidi pooled, leppisid kokku järgnevas:
1) Pooled leppisid kokku, et mingisuguseid lisakohustusi lapse Soome elama asumine lapse isale kaasa ei too.
2) Isale jääb elatise maksmise kohustus Eestis väljamõistetud summa ulatuses.
3) Lapse isal ei jää kanda ega tule ka tulevikus kanda mingeid muid kohustusi, mis kaasnevad või võivad kaasneda poolte ühise lapse Soome elama asumisega.
4) Pooled lepivad kokku ka selles, et vähemalt ühe korra kuus (nädalavahetusel) saab nende laps käia Eestis, külas oma isal - kui laps selleks soovi avaldab, kuni lapse täisealiseks saamiseni. Isa ei ei pea kandma sõidukulusid, mis on seotud välismaalt Eesti territooriumile saabumisega ja sealt lahkumisega.

Lapse Soome elama asumise vastu mina (isa) ei ole. Elame juba 10a lahus, kuigi laps külas ikka käib ja elatist maksan siiamaani ja ka edaspidi, sellest pole keeldunud.
Milline jõud on sellisel eraldi sõlmitud kokkuleppel?
Selge on see, et lapsest päris loobuda ma ei taha ja alati, kui ikka väga vaja, aitan tema kasvatamisel kaasa.
Lihtsalt ei tahaks kanda kõiki kulutusi, mis seotud lapse liikumisega Eesti ja Soome vahet, kuna mina isiklikult seda otsust ei teinud, vaid selleks oli lapse ema ning kindlasti ei ole minu sissetulek nii suur, mis seda lisaks elatise maksmisele võimaldaks.

Ette tänades

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,

selline kokkulepe on pooltevaheline kokkulepe, mis näitab poolte tahet ja fikseerib teatud konkreetsed käitumisjuhised. Teatavasti oluliste asjaolude muutumisel võib esialgseid kokkuleppeid muuta.

Lugedes teie kirja, on tegemist pigem deklaratiivse dokumendiga, kus pooled fikseerivad tegeliku olukorra.