Perekonnaõigus


Küsimus: Kas meil on midagi teha, et saaksin oma pangakontolt vastavalt enda ja oma lapse elamiseks miinimumi?29.11.2018

Eelmisest kooselust tulnud lapsele maksan elatisi, mis võeti palgast maha ja raamatupidaja maksis otse lapse emale alimente. Hetkel oleme vahetanud elukohta, ning elukaaslane on tihti haige oleva väikelapsega kodus. Vahetasin ise ka töökohta, kus nüüd alimendid läheksid üle kohe palgast. Alimentidega tekkis ka võlg, mida üritan ära maksta.
Kuid hetkel oleme sellise seisu ees, et täituri sõnul on mulle ettenähtud ainult 0,5 elatusmiinimum ja minu teine laps ei loe, et tõsta seda summat. Kas meil on midagi teha, et saaksin oma pangakontolt vastavalt enda ja oma lapse elatuslimiidile, sest ainsa pere üleval pidajana jääb sellest 250.- üsnagi väheks.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Täitemenetluse seadustiku § 132 lõige 2 sätestab, et kui võlgnik peab seadusest tulenevalt ülal teist isikut või maksab talle elatist, suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus - välja arvatud juhul, kui sundtäidetakse lapse elatisnõuet.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand