Perekonnaõigus


Küsimus: Kas elatisraha nõudmisel võtab kohtutäitur nii suure tasu?21.11.2011

Minu küsimused puudutavad alimente ja kohtutäituri tööd.
Millises suuruses võib kohtutäitur endale tasu nõuda kui alimentideks on kohtu poolt määratud 2500 krooni?
Kuna võib kohtutäitur enda tasu nõuda ja kummalt vanemalt?
Kuidas toimub alimentide maksmine, kas lapse emale peaks mingi teave saabuma, et palju isa maksma peab (alusdokument)?
Kas peab iga paari kuu tagant käima kohtutäituri juures ja uue avalduse tegema?

Käisin 2010. a detsembris kohtutäituri juures avaldust kirjutamas, kuna siis sain kohtust kirja, kus oli alimendid määratud 1.aprillist 2010, igakuiselt 2500 krooni (tagant järgi). 8 kuud, 2500 krooni kuus - võlgnevuseks 20 000 krooni. See sai makstud mai kuuks. 2011. a aprilli lõpus käisin uuesti avaldust tegemas, kuna isa vabatahtlikult edasi ei maksnud nende kuude eest detsembrist aprillini, summaks tuli 12 500 krooni. Nüüd käisin jälle avaldust tegemas, summa 15 000 krooni ja sain teada, et kohtutäitur võtab endale 260 eurot ehk ca 4068.12 krooni. Kas selline asi on võimalik?

Ette tänades

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Kohtutäituri tegevus, samuti tema tasude määrad ja sissenõudmise kord on reguleeritud kohtutäituri seadusega (KTS). Vastavalt KTS § 37 lg-le 1 on elatusraha sissenõudmise eest makstav menetluse alustamise tasu ühekordne summa, mis vastab seadusega kehtestatud elatusraha miinimummäärale. Menetluse alustamise tasu nõutakse sisse koos esimese igakuise elatusrahaga. KTS § 37 lg 2 kohaselt arvestatakse elatusraha sissenõudmise eest makstav põhitasu KTS § 35 alusel sissenõutavaks muutunud elatusraha võlgnevuse summalt. Seega, kui lapse isal oli täitemenetluse alguse ajaks elatisraha võlgnevus, siis tuli kohtutäituri tasuna maksta menetluse alustamise tasuna elatusraha miinimummäärale vastav summa ja kohtutäituri põhitasuna summa, mis arvutatakse KTS § 35 alusel sissenõutavaks muutunud võlgnetavalt summalt. KTS § 35 lg 1 kohaselt on sissenõudelt summaga kuni 1 300 eurot kohtutäituri põhitasu 256,50 eurot.
KTS § 30 lg-te 1 ja 2 kohaselt tuleb täitemenetluses kohtutäituri tasud maksta võlgnikul ehk siis lapse isal.
Kui Teil on küsimusi kohtutäituri tegevuse või tasude arvestamise kohta, tasub järelpärimisega pöörduda asjaga tegeleva kohtutäituri poole, selline õigus tuleneb Teile KTS § 7 lg-st 2.