Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas käituda kui lapse ema soovib vanemahüvitise määramist ümber vormistada ja lapsega ära kolida?13.03.2019

Lapse ema on ühepoolselt otsustanud, et tema võtab lapse ning kolib teise Eesti otsa, mis raskendab minul oluliselt lapse elus osalemist. Kuna minu sissetulek oli suurem, siis vanemahüvitist oleme seni saanud minu sissetuleku järgi kuid nüüd nõuab ema selle ümbervormistamist enda nimele läbi sotsiaalkindlustuse ameti. Teatises seisab: Palume teatada, kelle juures elab laps alaliselt ja kumb vanem tegeleb rohkem lapse kasvatamisega. Kuidas peaks selles olukorras käituma?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Vanemahüvitise saajaks peaks olema vanem, kes on faktiliselt lapsehoolduspuhkusel ja hoolitseb igapäevaselt lapse eest.

Vanemahüvitisel ja lapse hooldusõigusel omavahel seost ei ole. Kui Teil ja lapse emal on ühine hooldusõigus, ei mõjuta hooldusõiguse kuuluvust asjaolu, kes on vanemahüvitise saajaks. Küll aga tuleb ühise hooldusõiguse korral kõik last oluliselt puudutavad otsused ühiselt vastu, sealhulgas lapse elukoha valik.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand