Perekonnaõigus


Küsimus: Kui kaua saab tagantjärgi elatist nõuda ja kas isa peab oma uue pere kõrvalt meie lapsele maksma?15.04.2019

Tere. Laps saab suvel 18-aastaseks, ta õpib 11-klassis. Isale on elatisnõude otsus teatatud 6 aastat tagasi, ta peaks maksma 270, aga maksab 100 eurot. Uue partneriga on tal 3 alaealist last. Kui kaua saab tagantjärgi elatist nõuda ja kas ta peab oma uue pere kõrvalt meie lapsele maksma? Soovin maksmata jäänud elatisraha tagantjärgi kätte saada. Lapse kasvatamisest ta osa ei võta. Ta töötab iseenda tööandjana. Kohtutäituri poole ma pole pöördunud aga vist peaks.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse isalt on elatis välja mõistetud konkreetse summana (100 eurot) ja summat pole seotud alampalga muutumisega, ongi lapse isa elatise summaks 100 eurot ja kohtutäitur temalt rohkem sisse nõuda ei saa. Elatise suurendamiseks kehtiva miinimummäärani tuleb uuesti kohtusse pöörduda ja kohus suurendab elatist alates kohtusse pöördumisest, mitte tagasiulatuvalt.

Kui elatis on välja mõistetud alampalgaga seotult, tuleb pöörduda kohtutäituri poole, kes nõuab sisse elatisvõlgnevuse (summad, mis on makstud vähem kui elatise miinimumäär ette näeb).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand