Perekonnaõigus


Küsimus: Kas elatisest lahutatakse maha pool (nö isa pool) riigipoolsest lapsetoetusest, või saab ema lasteraha ja ka elatise?16.04.2019

Tere! Mind huvitavad mõned küsimused. Riik maksab 3 lapsele toetust 520 eurot ja isa maksab elatist 810 eurot kuus. Minu arusaama järgi peaks see 520 eurot jagama pooleks, mis on 260 eurot ja lahutama isa makstavatest 810 jääks järgi 550 eurot. Mida seadused selle kohta ütlevad? Kas see käib ainult läbi kohtu? Aastaid tagasi käis ema kohtus ja sellest ajast on kiri, et elatis kuus on igale lapsele 177 eurot. Kas seda summat muudab kohus või ema, kes ütleb, et nüüd maksad nii palju.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kindlasti tuleb riiklikke peretoetusi elatise suuruse määramisel arvesse võtta, seeläbi väheneb vanemate endi panus. Lastest eraldi elaval ja elatist maksval vanemal on alus arvestada oma ülalpidamiskohustus täidetuks toetuste kogusummast poole ulatuses.

Kehtiva kohtulahendi saab muuta vaid uus kohtuotsus, seega tuleks elatislahendi muutmiseks hagiga kohtu poole pöörduda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand