Perekonnaõigus


Küsimus: Kui elatise tasuja töötasu on alla 2019 miinimumi, siis mis summas on seadusejärgne elatis ühele lapsele?17.04.2019

Kui elatise tasuja töötasu on alla 2019 miinimumi, siis mis summas on seadusejärgne elatis ühele lapsele? 2018 tasusin elatist 250€, 2019 a. olen saanud töötasu 500€ arvele/kätte.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

PkS § 101 lõike 1 kohaselt ei tohiks elatis ühele lapsele olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära. Kui vanema sissetulek on väiksem kui kehtiv alampalk, ei ole see automaatselt alus elatise vähendamiseks alla kehtiva miinimummäära. Tuleb arvestada ka vanema varanduslikku olukorda tervikuna, lapse vajaduste suurust ja vanema poolt ülalpeetavate isikute koguarvu.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand