Perekonnaõigus


Küsimus: Olen töötu, kuidas elatisraha summat vaidlustada?21.11.2011

Tere!
Olen 6 kuud järjest töötu. Minu pangaarve on miinustes. Nüüd nõuab minu lapse ema elatishaha suurusega 200 eurot kuus. Mille alusel! Vaidlustan summa, kuna see tundub mulle ebaõiglane. Nüüd palun infot, mis dokumendid pean vastuväitega koos esitama? Pangaväljavõtte 6 kuu oma? Ei oma kinnisvara, oman vallasvarana vana autot. Kas ka selle pean ära märkima? Palun infot! Olen hetkel töötu isa. Peale selle maksan võlga graagiku alusel SMS laenule ema pangaarvelt. Kas see ka kuidagi asjasse puutub?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Teie poolt esitatud andmetest ei nähtu, kas lapse ema on elatisenõudega pöördunud kohtu poole või nõuab elatise tasumist kohtuväliselt.
Lapse vanematel on seadusest tulenev kohtustus last üleval pidada ning ülalpidamiskohustusest täielikult vabaneda ei ole võimalik. Küll võib taotleda kohtult elatise summa vähendamist. Otsuse tegemisel arvestab kohus muuhulgas mõlema vanema majanduslikku seisundit, lapse ülalpidamiseks tehtavate kulutuste suurust jm.