Perekonnaõigus


Küsimus: Kas elatise summa mida nõuda saab on seotud ka kuidagi suhtluskorraga? 14.05.2019

Saan aru, et elatise miinimum on täna pool miinimumpalka, kuid kas see summa mida nõuda saab on seotud ka kuidagi suhtluskorraga? St kui lapsed viibivad osa ajast ka selle vanema juures, kellelt elatist nõutakse? Kas elatise summa vähenemiseks peab olema kohtus määratud suhtluskord? Kas siinkohal loeb ka kohtulik kompromiss?
Kas tagasiulatuvalt on võimalik nõuda ka enam kui aasta elatist? Kui jah siis lühidalt milline oleks positiivse lõpplahendiga protsess?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapsed viibivad osa ajast lahus elava vanemaga ja vanemal tuleb sellel perioodil teha laste ülalpidamiseks vahetult kulutusi, tuleb seda elatise summa kindlaksmääramisel arvesse võtta.

Kui elatis on kohtu poolt välja mõistetud, tuleb elatise vähendamiseks pöörduda vastava hagiga kohtu poole. Vanem, kes soovib elatise vähendamist, kuna teeb laste ülalpidamiseks vahetult kulutusi, peab kohtule tõendama, kui palju viibivad lapsed tema juures ja milliseid kulutusi vanem seejuures lastele teeb. See ei mängi rolli, kas suhtlemiskord on kindlaks määratud kohtulahendiga või on tegemist kohtuvälise kokkuleppega.

Elatist on võimalik nõuda 1 aasta tagasiulatuvalt alates elatishagi esitamisest. Kui elatis on juba kohtu poolt väljamõistetud, ei ole võimalik elatise suurust muuta tagasiulatuvalt, vaid alates elatise suuruse muutmise hagi esitamisest.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand