Perekonnaõigus


Küsimus: Isa ei ole lapse eest hoolitsenud, kas tõesti peab laps isa eest vanaduspäevil hoolt kandma?21.11.2011

Tere,
Olen lapse isast lahus elanud juba 14,5 aastat (abielus ei olnud) ja laps on nüüd hetkel 16-aastane. Elatisraha pole ta kunagi maksnud ja mina pole ka kohtu kaudu nõudnud. Kas tõesti on nii, et kui ma pole nõudnud elatisraha lapse jaoks, siis see on minu tegemata töö ja laps peab ikka hiljem hoolitsema oma isa eest, kes pole tema vastu aastaid huvi tundnud? Mina mõtlesin, et kui isa ei maksa, siis pole tal ka õigust vanaduspäevil midagi nõuda oma lapselt. Kui oleksin kohtu kaudu raha nõudnud ja ta ei oleks maksnud, siis oleks see võimalik, et laps ei peaks hoolitsema isa eest. Kas sain õigesti aru? Mis ma peaksin tegema, et laps ei peaks kunagi hilem oma ebastabiilse isa eest hoolitsema?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Perekonnaseadus näeb ette nii vanema kohustuse oma last ülal pidada kui ka lapse kohustuse toetada oma abivajavat vanemat. Seega on Teil õigus, et hoolimata sellest, et lapse isa ei ole osalenud lapse ülalpidamises, tuleb lapsel tulevikus võimaliku nõude korral abistada oma abi vajavat vanemat.
Ülalpidamiskohustus puudub vanema suhtes, kellelt kohus on hooldusõiguse ära võtnud.
Kohus võib PKS § 103 lg 1 kohaselt kohustatud isiku ülalpidamiskohustuse täitmisest vabastada või täitmist ajaliselt piirata või elatise suurust vähendada, kui kohustuse täitmist on äärmiselt ebaõiglane nõuda, muuhulgas ka juhul, kui õigustatud isik on jämedalt rikkunud oma ülalpidamiskohustust ülalpidamiskohustuslase vastu.
Seega, kui Teil on lapse isaga ühine hooldusõigus, tasuks Teil siiski kaaluda elatisenõude esitamist lapse isale ning juhul, kui ta seda ei täida, siis on tulevikus lapsel olemas alus oma ülalpidamiskohustuse täitmisest keeldumiseks.