Perekonnaõigus


Küsimus: Mida on mul selleks vaja, et abielluda Mehhiko kodanikuga?07.10.2019

Tere
Mida on mul selleks vaja, et abielluda Mehhiko kodanikuga? Asi on selles, et ma tean inimest juba aastaid ja olen käinud mehhikos iga aasta paar korda ja lihtsalt rahakott ei pea vastu. Nüüd oleks plaan abielu sõlmida ning ta eestisse ära elama tuua. Kas mehhiko kodanikul peab olema elamisluba eestis abiellumiseks? Ma tean, et ta saab Eesti Vabariigis viibida 90 päeva 180 päeva jooksul ja kui selle aja sees abielu sõlmida kas see oleks võimalik?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui Eestis soovib abielu sõlmida välismaalane, tuleb tal lisaks muudele perekonnaseisutoimingute seaduse § 38 lõikes 1 sätestatud dokumentidele esitada ka tõendus selle kohta, et tal on Eestis viibimiseks välismaalaste seaduses nimetatud seaduslik alus.

Lisaks eeltoodule, tuleb perekonnaseisutoimingute seaduse § 39 alusel esitada isikul, kelle elukoht on välisriigis või kes on Eestis elanud alla kuue kuu vahetult enne abiellumisavalduse esitamist, abieluvõimetõend. Abieluvõimetõend on abielluja elukoha- või kodakondsusriigi väljastatud dokument, millega tema elukoha- või kodakondsusriigi pädev asutus kinnitab, et isikul puuduvad takistused abielu sõlmimiseks tema elukoha- või kodakondsusriigi õiguse järgi.

Kui abieluvõimetõendit ei ole mõjuval põhjusel võimalik esitada, võib kohus, kelle tööpiirkonnas kavatsetakse abielu sõlmida, anda loa abielu sõlmimiseks ilma tõendita. Luba kehtib kuus kuud. Selleks tuleb vastava avaldusega kohtu poole pöörduda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand