Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas toimida, kui isa elatist ei maksa, maksab ühist pangalaenu, aga ähvardab laenumaksed peatada?16.10.2019

Millised õigused jäävad laste emale, kui laste isa jättis pere maha, aga võetud pangalaen kahe peale ja ostetud korter. Isa elatist ei maksa, sest selle arvelt maksab ta ise pangalaenu edasi. Kuna lapsi ta võtab enda juurde väga harva, siis nüüd ema keelas lapsi isale anda käsu peale, sest emal lastega tehtud selleks ajaks plaanid. Sellepeale isa vihastas ja ütles, et enam pangalaenu ei maksa. Pidevalt ähvardab. Aga kuna laen on neil kahe peale, siis isa maksmata jätmisel, läheb automaatselt laen emale maksmiseks. Sellega probleemi pole, aga juba eksmees(isa) ütleb, et korteri müüme maha.
Ema remondib seda higi ja pisaratega, et sinna lastega elama minna ja nüüd isa teeb sellist terrorit. Kas on võimalik saada laen ainult ema nimele, et isa sellega seotud enam ei oleks? Või sellise asjaga tegeleb pank? Või ongi nii, et isa ei maksa laenu, ei maksa elatist, ema remondib, käib 2 väikese lapse kõrvalt tööl ja iga oma töövaba aja peab olema lastega ja kui lõpuks ema lastega sisse kolib sinna enda makstud korterisse, mille tagatis on ka ema enda oma, siis ikkagi jääb isal sõnaõigus selle korteri suhtes?
Teine küsimus on, et kus kohast leida blankett miinimum elatisabi nõudmiseks? E-toimik.ee lehelt sellist kohta ei leidnud.
Aitäh!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Lastest lahus elav vanem võib oma ülalpidamiskohustust täita ka muul viisil kui elatist makstes - kui lahus elav vanem katab laste eluasemekulusid, makstes laste elukohaks oleva korteri pangalaenu, on ka see vähemalt osaliselt käsitletav ülalpidamiskohustuse täitmisena. Kui laste isa edaspidi laste eluasemekulusid ei kata või ei osale muul viisil vahetult laste ülalpidamises, tuleb tal igakuiselt elatist tasuda.

Mõistan, et korter on vanemate kaasomandis. Kaasomandi lõpetamist võib kaasomanik nõuda igal ajal - kui laste ema soovib korterit enda ainuomandisse, siis tuleb tal ainuisikuliselt üle võtta pangalaen ja samuti maksta laste isale hüvitist omandi kaotamise eest. Sellega peab muidugi pank nõus olema, seega oleneb lahendus suuresti sellest, kas laste emal on finantsiline võimekus pangalaenu ülevõtmiseks ja hüvitise maksmiseks. Kui kaasomanikud omavahel kokkuleppele ei jõua, lahendab kaasomandi lõpetamise vaidluse kohus.

Hagiavalduse blanketi elatise väljamõistmiseks leiate järgmiselt veebiaadressilt: https://www.kohus.ee/et/hagiavaldus-lapsele-elatise-valjamoistmiseks

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand