Perekonnaõigus


Küsimus: Kas alimentide maksmine peaks käima Eesti või Soome kohtuotsuse järgi?28.10.2019

Tere
Lapse isale määrati 2015 a Eestis kohtuliku kompromissi korras alimendid summas 235 eurot, seotult miinimumpalgaga. 2016 a kolis ema lapsega Soome. 2017 a taotles isa Soome kohtu alimentide vähendamist. Kohus mainis lahendis mitmeid kordi alimentide summat 235 eurot, kuid jättis alimentide vähendamise nõude rahuldamata. Isa maksis seejärel lapsele senimaani alimente 235 eurot, mis alimentide summa siis nende määramisel ja mis jäi ka peale Soome kohtu otsust. Nüüd nõuab laps kohtutäituri kaudu saamata jäänud alimentide vahet?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui kohtulahendiga on elatis välja mõistetud PkS § 101 lõikes 1 sätestatud miinimummääras ja seda lahendit uue lahendiga muudetud ei ole, tuleb järelikult maksta elatist vastavalt esialgsele kohtuotsusele ehk poole kehtiva miinimumpalga ulatuses.

Kuivõrd alampalk on aastatega tõusnud, tuleb ka elatist vastavalt sellele tasuda - kui elatise maksmiseks kohustatud vanem on elatist maksnud vähem, kui kehtiv elatismiinimum, on teisel vanemal õigus nõuda puuduolev rahasumma sisse täitemenetluses.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand