Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas arvutatakse vara juurdekasvu tagasiarvestust pangalaenu puhul?31.10.2019

Tere! Ostsin enne abielu panga abiga eramu, kus me elame ja abielludes sõlmisime vara juurdekasvu tagasiarvestus lepingu. Nüüd siis küsimus kuidas arvutatakse vara juurdekasvu tagasiarvestust pangalaenu puhul. Minu sissetulek on oluliselt suurem abikaasa omast aga mina maksan kõik laenud, liisingud, maksud, toidud, lapse kulud jne. Kõik pangaväljavõttega tõendatav. Seega kuu lõpus on mul vähem raha kui temal. Tema maksab ainult endaga seotud arved (iluprotseduurid jne.). Kas tal on õigus minult midagi lahutuse korral nõuda?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui abiellumisel on valitud varasuhteks vara juurdekasvu tasaarvestus, siis tasaarvestatakse abikaasade vahel kummagi abikaasa varale varasuhte kestel lisandunud osa ehk soetisvara. Vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhte lõppedes selgitatakse välja mõlema abikaasa soetisvara ja määratakse kindlaks soetisvarade tasaarvestamisest tulenev rahaline nõue.

Varasuhte lõppedes teevad abikaasad kindlaks oma soetisvara seisu - kui ühe abikaasa soetisvara osutub suuremaks kui teise abikaasa soetisvara, kuulub pool soetisvarade väärtuste vahest väiksema soetisvara saanud abikaasale rahalise tasaarvestamisnõude alusel. Soetisvara suuruse väljaarvutamisel lähtutakse nii abikaasade rahalistest õigustest kui ka kohustustest (muuhulgas on kohustuseks ka pangalaen). Seega, kui varasuhte lõppedes osutub Teie soetisvara suuremaks Teie abikaasa omast, on Teil kohustus hüvitada abikaasale pool soetisvarada väärtuste vahest.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand