Perekonnaõigus


Küsimus: Kas ühise hooldusõiguse korral on õigus ilma teise vanema nõusolekuta lapse perekonnanime muuta?21.11.2011

Käsil on abielu lahutamine ja naine tahab lapsel perekonnanime vahetada, mina selleks luba ei anna. Ütles, et kavatseb siis kohtu kaudu nõuda. Meil on ühine hooldusõigus. Mis õigused või variandid mulle siis jäävad ja kui tõenäoline on see et mina peaksin kohtus kaotama, kui ma nõusolekut ei anna?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Nimevahetusega seonduvat reguleerib nimeseadus, mille § 171 lg 2 sätestab, et uue perekonnanime võib anda isiku põhjendatud soovil. Nime vahetamise põhjuste loetelu on samuti seaduses toodud. Kui lapse ema pöördub kohtu poole lapse nime vahetamise nõudega, otsustab kohus, kas nõue on põhjendatud, hinnates mõlema poole argumente ja esitatud tõendeid. Kindlasti on Teie kasuks see, et teostate lapse emaga ühiselt lapse hooldusõigust ning täidate korrektselt ülalpidamiskohustust.