Perekonnaõigus


Küsimus: Kas on õigust vähendada elatiseks makstavat summat, kui elatise maksjale on lisandumas perre veel üks laps?13.01.2020

Tere!
Kas on õigust vähendada elatiseks makstavat summat, kui elatise maksjale on lisandumas perre veel üks laps? Kuhu oleks vaja esmalt pöörduda, kui elatise saaja ei ole nõus kokku leppima väiksema summaga.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Asjaolu, et elatise maksjale lisandub üks ülalpeetav, ei ole automaatselt elatise vähendamise aluseks. Alust võib olla siis, kui elatise maksja teiste laste vajaduste katmine kannatab oluliselt praeguses summas elatist edasi makstes - vanem peaks kõiki lapsi ülal pidama ühetaoliselt. Kui vanema varanduslik olukord võimaldab ka peale lisanduva perekonnaliikme sündi kõiki lapsi ülal pidada samaväärselt, ei ole elatise vähendamine põhjendatud. Igal juhul saab elatise vähendamisest rääkida peale lapse sündmist.

Kui vanemad ei saa elatise vähendamise osas kokkuleppele, tuleb kohtulahendiga väljamõistetud elatise vähendamiseks pöörduda vastava hagiga kohtu poole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand