Perekonnaõigus


Küsimus: Kust alustada elatisraha väljanõudmisega?21.11.2011

Kuna ma olen omadega täitsa puntras ja ei tea, kus alustada, siis ma küsin enne nõu, et teaks, millist teed pidi minna.
Panin oma lapse isale juba siin augustis alimendid peale, aga vabatahtlikult pole siiani midagi maksnud. Sain küll sellise kirja, et siis võib käiku lasta täitementluse, aga mul jäi see segaseks, et kui seda teen, kas siis pean tegema avalduse ja need ära täitma ja saatma kohtutäiturile? Elan ise Pärnus ja siis valin nagu sealt just.ee leheküljelt välja kohtutäituri, kes tegutseb Pärnus ja saadan need avaldused talle? Kuidas ma peaksin seda alustama ja mida tegema, kuna ma tean nagunii, et mu lapse isa ei maksa vabatahtlikult igakuist elatist, ta on seda mulle otse ütelnud juba. Ning käed rüpes ma seda ootama ka ei jääks. Ning, kas siis ma pean hakkama midagi tasuma ka, kui asi juba kohtutäituri kätte läheb?
Ning teine küsimus mul selline, et kui teine laps on minu nimel ja tahan tema pealt ka elatise peale panna, kas siis pean täitsa kohtusse minema, sest esimene laps isa nimel, selle sai kiirmenetluse käigus teha, aga teisega nii lihtsalt ei saa..? Kuhu ma peaksin pöörduma, et teise lapse pealt elatist hakata nõudma? Ei oska mitte kuskilt alustada ja loodan, et see jutt segaseks ei jäänud, kuna see teema kõik uus minu jaoks ja tundub üpris keeruline,

Ootan vastust,
K. T.

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Kui esimesele lapsele on elatis välja mõistetud kohtuotsusega ning lapse isa vabatahtlikult kohtuotsust ei täida, siis tuleks Teil pöörduda kohtutäituri poole. Kohtutäituri valikul tuleb arvestada sellega, kus elab lapse isa või kus asub tema vara, sest vastavalt TMS § 4 lg-le 1 on õigus pöörata sissenõue võlgniku varale kohtutäituril, kelle justiitsministri määrusega määratud tööpiirkonnas on võlgniku elu- või asukoht või kelle tööpiirkonnas asub võlgniku vara. Täitemenetluse alustamise tasu ja kohtutäituri põhitasu tuleb tasuda võlgnikul ehk siis lapse isal. Täiendavat teavet saate täitemenetluse alustamise ja läbiviimise kohta Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja kodulehelt http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/kkk.
Teisele lapsele elatise tasumise kohustuse tekkimise eelduseks on see, et laps põlvneks mehest, kellelt kavatsete elatist nõuda ning ta oleks kantud lapse isana ka lapse sünnitunnistusele. Kui mingil põhjusel on lapse isa kanne sünnitunnistuselt puudu või ebaõige, siis tuleb esmalt tuvastada isadus ning kanda sünnitunnistusele isana isik, kellest laps tegelikult põlvneb. Seejärel saate nõuda lapse isalt elatist. Isaduse tuvastamise nõudega saata pöörduda kohtu poole.