Perekonnaõigus


Küsimus: Kas detsembris peab elatist maksma juba uue aasta miinimumpalga järgi?14.01.2020

Tere! Kuna elatist tuleb ette maksta, siis naise nõudmisel tegin detsembris jaanuarikuu makse 270 eurot lapsele (3 last). Nüüd naine saatis kirja, milles toonitas, et lasteraha on tõusnud ja olen võlgu. 3 lapse riigilt saadav raha laekub samuti naise arvele. Olen Teie varasematest vastustest lugenud, et väljamaksed detsembris jaanuari eest on vastavalt kehtivad selle aasta (detsembri) alampalga järgi. Samuti on selline asi Teie vastustes, et lasteraha jagatakse pooleks ja see pool lahutatakse isa makstavast summast. Kuidas see asi tegelikult käib?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui kokku ei ole lepitud teisiti, tuleb elatisraha tõepoolest iga kuu eest ette maksta. Kuivõrd uus alampalga suurus hakkas kehtima alates 01.01.2020, olen tõepoolest seisukohal, et detsembris makstava elatise puhul võib lähtuda eelmise aasta alampalga suurusest.

Kui peres on vähemalt kolm last ja perele makstakse riigi poolt lasterikka pere toetust (pluss lapsetoetust), on reeglina põhjendatud seda summat elatise suuruse määramisel arvesse võtta - laste vajadusi on sellisel juhul võimalik täita osaliselt peretoetuste arvelt. Näiteks kui peres on 3 last ja igakuised riiklikud peretoetused on summas 520 eurot (lasterikka pere toetus + lapsetoetus kolmele lapsele), on iga lapse vajadused toetuste arvelt kaetud ca 173 euroga. Sellest lähtuvalt on üldjuhul põhjendatud arvestada ühe lapse kohta makstavast elatisest maha 86,5 eurot, nö elatist tasuva vanema eest makstav osa toetusest.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand