Perekonnaõigus


Küsimus: Kas kohus arvestab seda, et üks abikaasadest on aastakümneid tasunud üüri täies ulatuses ning võla peab tasuma teine osapool?16.01.2020

Tere
Küsimus korteri üüri tasumise kohta. Korter on seaduslike abikaasade ühisvara. Üks osapool on tasunud korteri üüriarveid täies ulatuses 30 aastat. Tegime peres muudatuse, et nüüd hakkab teine osapool üüriarveid maksma täies ulatuses kuid ta keeldub ning maksab ainult poole üüri arvest, seoses sellega on tekkinud korteriühistule võlg. Juhul kui ühistu annab meie korteri võlgade nõude kohtusse, et likvideerida võlgnevus, siis kes peab tekkinud võla tasuma? Kas see osapool, kes võla tekitas või peavad abikaasad maksma võla kahasse? Kas kohus arvestab seda, et üks osapool on aastakümneid tasunud täies ulatuses ning võla peab tasuma teine osapool?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui abieluvararežiimiks on varaühisus, ei pea abikaasad kulutusi kandma tingimata võrdsetes osades. Mõnes abielus kannabki kõik rahalised kulutused üks abikaasadest, teises abielus kantakse kulutused pooleks - kõik oleneb perekonna dünaamikast, abikaasade rahalistest võimalustes jms. Kui abielu peaks lõppema, jagatakse ühisvara võrdsetes osades, samuti ühised kohustused. Abielu ajal võetud ühiste kohustuste eest vastutatavad abikaasad samuti ühiselt, nagu näiteks Teie poolt kirjeldatud võlgnevus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand