Perekonnaõigus


Küsimus: Notariaalse elatisraha kokkuleppe osaline täitmine02.12.2011

Tere!
Aasta tagasi lahutasime, vara ja elatis said notariaalselt vormistatud. Et üldse lahutust saada, olin nõus vähema summa elatisega, milleks on 127 eurot kahe lapse peale, kuna laste isa ütles, et tal ei ole rohkem maksta. Notari juures läks aga see seadusega vastuollu ja selleks oli vaja kohapeal kiiresti midagi otsustada. Laste isa lubas siis ülejäänud osas lapsi toetada. Notariaalselt kõlas see nii: kandma muud laste ülalpidamise kulud, sealhulgas kulutused riietusele, vaba aja veetmisele jms vastavalt laste vajadustele.
Kui laste isa välja kolis, ütles ta mulle, et las lapsed ise helistavad ja küsivad mis neil vaja on. Rahasummat 127 eurot on ta maksnud korralikult.
Kuid teises osas hakkas mingist hetkest puudujääke tekkima. Lapsed ei tahtnud küsida ja mina ei saanud sekkuda. Eeldasin, et isa ise tunneb huvi, mis tarvis. Lapsed küsisid ikka minult ja soovisid, et ma ise isale teataks ja küsiks. Aeg ajalt küsisid lapsed ise ka.
See oli psüühiliselt väga väsitav. Siis tekkis isal uus elu ning ükskord helistades ja raha küsides vastas ta mulle, et on nüüd raha mujalegi panna. Tuletasin talle meili teel meelde tama kohustusi.
Peale seda ta natuke mõned asjad rahastas. Mina loobusin seepeale teatamast ja küsimast. Rahasid ei laekunud, kuigi ta oli kursis, mis väljaminekud mul seoses lastega olid.
Ootasin veel mõned kuud ja siis andsin asja kohtusse, et saada kätte täies ulatuses elatis ehk miinimum summa kahele lapsele 278 eurot. Saan ise 349 eurot palka pluss siis 127 elatist.
Nüüd olen kohtusse kutsutud. Ja küsimused.
Kas pean millegagi tõestama, et osa elatise maksmisest ei täideta, kuigi tahan ainult Eesti vabariigi poolt määratud miinimum summat?
Kas peaksin kohtule ka vastukirja kirjutama?
Soovin kohtusse inimest, kes mind aitaks ja toetaks, kelle poole peaksin pöörduma?
Kas lapsed peavad kohtistungil osalema, kutse on mulle, olen nende esindaja? Mina ei sooviks lapsi kohtusse.
Kui suur on meile kätte jääva summa suurus, kui olen kõik maksud maksnud, ehk miinimum millega peame toime tulema?
Ema ja kaks last.
Head soovidega, vastust ootama jäädes.

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Perekonnaseaduses on sätestatud elatise miinimummäär, mida vanem peab oma lahuselava lapse ülalpidamiseks tasuma. Kohtupraktika kohaselt miinimummääras elatisenõude esitamisel ülalpidamiseks kuluvaid summasid eraldi tõendada ei ole vaja.

Teie poolt kohtusse pöördumise põhjuseks oli see, et laste isa ei täida ülalpidamiskohustust vastavalt kokkuleppele, seega saate esitada tõendid, millest nähtub, millises ulatuses ta ülalpidamiskohustust täidab, selleks sobib pangakonto väljavõte.

Lugege hoolikalt Teile kohtu poolt saadetud dokumente, kui kohus on kohustanud Teid vastama, siis tuleb Teil vastus kahtlemata esitada.

Vastavalt PKS § 101 lg-le 1 ei või igakuine elatis ühele lapsele olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära. Seega on Teil õigus nõuda 2x139,01 eurot. Küll tuleb aga märkida, et kohus võib nimetatud elatise summat isa põhjendatud taotluse alusel vähendada alla miinimummäära. Oma laste õiguste kaitseks oleks seetõttu mõistlik võtta endale esindaja. Kui Teil esindaja palkamiseks vahendid puduvad, tuleks Teil teha avaldus riigi õigusabi korras advokaadi saamiseks. Vajalik info ja avalduste vormid on kättesaadavad: http://www.advokatuur.ee/?id=124

Elatise vaidluse puhul lapsi kohtusse reeglina ei kutsuta.

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt elatiselt tulumaksu maha ei arvata.