Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas toimib lapsetoetus ja elatis, kui täisealine gümnaasiumiõpilane soovib abielluda?05.03.2020

Tere! Kui isik, kes õpib gümnaasiumis ja on täisealine, soovib abielluda, siis kas vanemale(emale) jääb alles lapsetoetus ning kas vanemad peavad siiski toetama (rahaliselt) kooli lõpuni seda isikut? Antud olukorras isik siiski elab gümnaasiumi lõpuni ema juures, isa elab juba üle 10 aasta eemal.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Abiellumine ei mõjuta lapsetoetuse maksmist -kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes ja tal ei ole veel keskharidust, makstakse lapsetoetust kooli lõpetamiseni või selle õppeaasta lõpuni, kui laps saab 19-aastaseks.

Kui täisealine laps õpib, on tal õigus saada oma vanematelt ülalpidamist, küll aga on täisealisele isikule makstav elatis vajaduspõhine ehk oleneb isiku põhjendatud (ja vajadusel tõendatud) ülalpidamiskulude suurusest. Täisealise lapse elatisele ei ole määratud alampiiri (nagu alaealise lapse elatisele).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand