Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas toimub arvestamine, kui soovitakse elatist vähendada kui perre lisandub uus laps?05.03.2020

Tere! Seaduses on välja toodud, et igakuist elatist saab vähendada, kui perre lisandub uus laps, kes oleks sel juhul varaliselt vähem kindlustatud. Minu soov on saada teada, kuidas seda arvutatakse? Kas võetakse arvesse ainult isa sissetulekuid või mõjutavad seda ka väljaminekud (eluasemega seotud kulutused ehk üür ja kommunaalid ning laenude tagasimaksed). Kas uue abikaasa sissetulekuid vaadatakse ka või kuidas seda täpsemalt arvutatakse, et kui palju kummagi lapse peale kulub?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatise suuruse kindlaksmääramisel (seejuures ka elatise vähendamisel) arvestatakse vanemate varanduslikku olukorda tervikuna - nii vanema igakuiseid sissetulekuid, neile kuuluvat vara kui ka vanemate endi kohustusi. Elatise suuruse leidmiseks tuleb detailselt paika panna lapse ülalpidamiskulude suurus ja seejärel analüüsida vanemate reaalseid võimalusi ülalpidamise andmiseks. Ainult ülalpeetava lisandumine ei anna alust elatise vähendamiseks, peavad esinema ka muud asjaolud.

Lapse ülalpidamiseks on kohustatud tema vanemad, seega uute kaaslaste sissetulekud tähtsust ei oma.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand