Perekonnaõigus


Küsimus: Kas on õigus teada oma abikaasa pankades olevat raha summat?02.12.2011

Oleme abielus 32 aastat, meil on 2 täiskasvanud last. Abikaasa on aastakümneid töötanud Soomes. Olen kasvatanud kogu aeg lapsi oma sissetulekust. Tema ülisuured palgad on läinud kogu aeg tema arvetele. Kuna oleme ametlikult abielus ja ka elame koos, siis kas mul on õigus teada meie perkonna tegelikke sissetulekuid? Kui talle ütlen, et see on meie ühine raha, saab ta väga kurjaks ja ütleb, et sinu varandus on lapsed. Tean, et tal on raha paigutatud erinevatesse fondidesse, kuna see on tulnud juhuslikult välja, lihtsalt on tulnud pangast mingi teade ja see on sattunud minu kätte enne teda. Alustasime ju kooselu noorena täiesti nullist. Kas mul on õigus teada ka tema pangakontodel oleva raha suurust?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Kui abikaasadel ei ole sõlmitud abieluvaralepingut ega määratud vararežiimi, siis kuulub kogu abielu kestel omandatud vara, sh nii õigused kui ka kohustused poolte ühisvara hulka. Vastavalt perekonnaseaduse (PKS) § 28 lg-le 1 teostavad abikaasad ühisvaraga seotud õigusi ja kohustusi ühiselt, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Abikaasadel on õigus vallata ühisvara hulka kuuluvaid esemeid ühiselt. Selleks, et ühisvaraga seotud kohustusi ühiselt teostada, peaks kahtlemata olema ülevaade vara koosseisu kohta.
Abikaasadel on teineteise ja perekonna suhtes võrdsed õigused ja kohustused. Nad korraldavad ühiselt oma abielulise kooselu ja perekonna vajaduste rahuldamise, pidades silmas teineteise ja laste heaolu ning vastutades teineteise ees abieluga seotud kohustuste täitmise eest. Abikaasad peavad ühise koduse majapidamise korraldamises ja sissetuleku hankimises osalema oma võimaluste kohaselt. Vastavalt PKS § 15 lg-le 3 võib nimetatud kohustuste rikkumine olla aluseks vaid abielu lahutamise nõudele.