Perekonnaõigus


Küsimus: Kas on olukordi, lahendeid, kus on isa vabastatud elatise tasumisest?21.04.2021

Kas on olukordi, lahendeid, kus on isa vabastatud elatise tasumisest? Tuginedes perekonnaseaduse punktile 3) ilmnevad muud kohtu poolt mõjuvaks tunnistatud põhjused. (8) Kaalukatel põhjustel võib kohus mehe, kellest lapse põlvnemise on kohus tuvastanud (§ 42), vabastada kohustusest last ülal pidada.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Olete tsiteerinud eelmist perekonnaseadust, millel pole enam kehtivust.

Praegune perekonnaseadus ei näe ette võimalust, et vanem vabastatakse oma alaealise lapse ülalpidamiskohustusest. Vanemal on kohustus leida vahendid nii enda kui ka oma laste ülalpidamiseks - kohus võib küll elatist mõjuval põhjusel vähendada alla kehtiva miinimummäära, kuid ülalpidamiskohustusest täielikult vanemat ei vabastata.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand