Perekonnaõigus


Küsimus: Kas minul kui eestkostjal on mingit õigust kaasa rääkida lapse kooli valiku osas või teevad seda koolid omavahel?27.09.2021

Tere!

Olen lapselapse eestkostja. Eestkostjaks sain kaks aastat tagasi. Kohtumäärus tuli paar päeva enne kooliaasta algust. Seetõttu ei olnud meie linnaosas enam vabu koolikohti. Laps tuli panna kesklinna, kuhu on lapsel pikk tee (mitmed suured ristmikud jne). Nüüd kui tahtsin panna lapse meie elukohale lähemale, sain koolist üllatava reaktsiooni osaliseks. Kool keeldus mulle dokumente väljastamast. Tingimuseks oli, et nemad kontrollivad teisest koolist kokkuleppe pidavust koolikoha olemasolu kohta. Kooli õppealajuhataja helistas teise kooli kuskil koridoris. Minule jäi teadmata kõne sisu ehkki teema puudutas otseselt mind. Tulles kabineti tagasi, teatati mulle, et teine kool meid vastu ei võta. Hiljem teatati mulle teisest koolist, et neil pole pakkuda sobivaid tugiteenuseid. Samas ei saa laps ka praegu vajalikke teenuseid koolist.

On minul kui eestkostjal mingit õigust kaasa rääkida? Või on selles otsustaja kool?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui Teie olete lapse eestkostja, lasub Teil nii õigus kui ka kohustus hoolitseda lapse heaolu eest (hooldusõigus). Teil kui lapse seaduslikul esindajal on seega õigus valida lapsele sobiv kool, kuid loomulikult oleneb see ka sellest, kas valitud õppeasutuses on lapsele koolikoht olemas.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand