Perekonnaõigus


Küsimus: Kas on mõtet taotleda vanemlike õiguste ära võtmist põhjusel, et ta on joodik?14.10.2021

Tere, mul on elukaaslane joodik. Oleme vabaabielus. Soovin temast lahku minna. Meil on 1-aastane ühine laps. Kas mul on mõtet kohtu kaudu nõuda elatisraha lapsele? Asi on selles, et tal on osaline töövõimetus. Ta on fie ja ainuke ametlik sissetulek tal 250 euro toetus. Samas kas mul on õigus temalt ära võtta vanemate õigused põhjusega, et inimene on joodik?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Vanemate ühise hooldusõiguse lõpetab kohus väga mõjuval põhjusel. Eelkõige võiks see kõne alla tulla olukorras, kus vanemal puudub täielikult huvi lapse käekäigu vastu ja ta ei soovigi lapse elus osaleda. Kui lahus elav vanem soovib lapse kasvatuses osaleda ja ta ei ole lapse hooldusõigust kuidagi kuritarvitanud, kohus reeglina vanemate ühist hooldusõigust täielikult ei lõpeta. Märgin ära, et ka ühise hooldusõiguse osalise/täieliku lõpetamise juures jääb lahus elavale vanemale õigus oma lapsega suhelda.

Kui aga lapse isa ei täida lapse suhtes ülalpidamiskohustust, on Teil võimalik pöörduda elatise väljamõistmiseks kohtu poole. Kohustus last ülal pidada lasub mõlemal tema vanemal. Kui suur oleks lapse isalt väljamõistetava elatise suurus, oleneb juba paljudest asjaoludest - seda mõjutab vanemate varanduslik olukord, lapse vajaduste suurus, riiklikult makstavad toetused jms.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand