Perekonnaõigus


Küsimus: Elatise maksmise leping alaealise lapsega02.03.2011

Tere,
Sooviksin teada elatise maksmise lepingu võimalusi. Tegemist 16a lapsega, kes on ka ise lapsevanem ja ei ela oma teise vanemaga koos. Lapse ema aga käitub minu makstud elatisrahaga üsna omapäraselt - vahel annab edasi ja vahel ei anna. Aluseks on notariaalne kokkulepe. Kas oleks võimalik teha elatise leping otse lapsega ja jätta lapse ema mängust välja? Kui on võimalik, kas siis selline uus leping lõpetab ka esimese notariaalse lepingu?
Ette tänades

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Teie poolt edastatud küsimusest nähtub, et hetkel maksate oma alaealise lapse emale elatist notariaalse kokkuleppe alusel, sellist kokkulepet on võimalik muuta uue kokkuleppe sõlmimisega või kohtu kaudu. Elatist makstakse lapsele ja lapse huvides, mitte vanemale, kes last kasvatab. Vanem, kellele elatist makstakse on kohustatud elatist kasutama ennekõike lapse huvides PKS § 100 lg 2. Praktikas on kahjuks väga raske kontrollida, kas elatist saav vanem kasutab talle makstavat elatist ainult lapse huvides. Kui vanem, kellele elatist makstakse, ei ole nõus kehtivat kokkulepet muutma on kohustatud vanemal õigus kokkuleppe muutmiseks pöörduda kohtusse. Poolte kokkuleppel on võimalik kokkulepet muuta ka selliselt, et Teie poolt makstav elatis tasutakse otse Teie alaealisele lapsele. Juhul kui elatist saava vanemaga ei ole kohtuväliselt võimalik sellist kokkulepet saavutada on Teil võimalik pöörduda kohtusse.

Käesoleva vastuse andmisel on nõuandja lähtunud esitatud informatsioonist ja ei välista teistsuguse vastuse võimalust täiendava informatsiooni saamisel.