Perekonnaõigus


Küsimus: Kas pean elatist edasi maksma, kui kohtumäärusega on kompromiss määratud lapse täisealiseks saamiseni?26.10.2021

Tere,
kohtumäärusega aastast 2006 mõisteti minule, kui lapse isale, kohtulik kompromiss elatise tasumise osas kuni lapse täisealiseks saamiseni. Selle aasta varakevadel täitus lapsel 18 eluaastat. Laps on hetkel gümnasist/abiturient. Olen tänaseni tasunud elatist vastavalt kokkuleppele.
Küsimus: millised on minu edasised kohustused:
- kas mul kehtib endiselt vastavalt kohtumääruses kokkulepitud elatise summa tasumise kohustus või on kohtumäärus täies mahus kehtivuse kaotanud viidates faktile, et laps on täisealine?
- Kuna laps on täisealine, kuid siiski õpilane, kas on mul kohustus elatist tasuda kuni gümnaasiumi lõpetamiseni? Kas tuleb elatise määr uuesti kokku leppida.
- Või on elatise tasumine minu vabatahtlik valik ja õigusalaselt kohustusi pole?
Ette tänades!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui kohtulahendiga on elatis väljamõistetud kuni lapse täisealiseks saamiseni, lõppeb kohtulahendi alusel elatise maksmine lapse täisealiseks saamisel ja edaspidi kohalduvad ülalpidamiskohustuse täitmisele perekonnaseaduse vastavad sätted.

Kui täisealiseks saanud laps jätkab õpinguid (olgu selleks põhi-, kesk- või kõrgharidus), on tal õigus saada jätkuvalt vanematelt ülalpidamist, kuid mitte kauem, kui 21-aastaseks saamiseni. Elatise summa oleneb täisealise lapse puhul lapse vajaduste suurusest - need on lapse igakuised ülalpidamiskulud, jagatuna vanemate vahel pooleks. Täisealise lapse elatisele ei kohaldu enam elatise miinimummäär, nagu see oli alaealise lapse elatise puhul. Täisealise lapse puhul arvestatakse ka seda, kas ta teenib mingis osas endale ise sissetulekut, selle arvelt väheneb vanemate panus.

Seega Teie poolt kirjeldatud olukorras lasub vanematel jätkuvalt kohustus anda lapsele ülalpidamist, kuid elatise suuruse aluseks tuleb võtta lapse igakuised ülalpidamiskulud, jagatuna pooleks vanemate vahel ja arvestades seejuures lapse enda võimalikke sissetulekuid.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand