Perekonnaõigus


Küsimus: Kas aastal 2022 võin elatisest maha arvata osa lasterikka pere toetusest?13.01.2022

Elatist nõudev vanem saab lisaks lapsetoetusele 60€ ka lasterikkaperetoetust 300€, ehk üks laps 3-st lapsest minu laps ja 2 last uue elukaaslasega.
Võin nüüd elatise summast maha arvata 60€/2=30€ ja 100€/2=50€ ehk kokku ca 80€?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui peres kasvab kolm last ja igakuiselt makstakse neile riiklikke toetusi summas 520 eurot (lasterikka pere toetus 300 eurot + lapsetoetused kolmele lapsele 220 eurot), on ühe lapse proportsionaalne osa toetustest 173 eurot (520 : 3).

Kuivõrd peretoetuste arvelt on võimalik katta lapse igakuiseid vajadusi, on põhjendatud arvestada elatisest maha pool toetuste summast ehk antud juhul 87 eurot (173 : 2).

Juhin tähelepanu sellele, et kui elatis on välja mõistetud kohtulahendiga, siis automaatselt kohtulahend eeltoodud muudatuste valguses ei muutu, selleks tuleb elatise suuruse muutmise hagiga kohtu poole pöörduda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand