Perekonnaõigus


Küsimus: Kui lapsed asuvad püsivalt elama oma isa juurde, kas siis hakkab ema maksma laste isale 290€ kuus lapse kohta ja lasterahad ka isale? 27.10.2022

Tere

Kui lapsed (8a ja 15a) asuvad püsivalt elama oma isa juurde.
Kas siis hakkab ema maksma laste isale seda 290€ kuus lapse kohta ja lasterahad ka isale?
Lapsed käiks a'la 2x kuus nädalavahetusel ema juures ja võib olla vahel ka nädala sees.

Uues peres oleks siis - mina, minu elukaaslane, 15a laps, 8a laps ja veel üks 5a laps. Ehk siis 3 last. Me saaksime siis 3 lapse toetust ka?


Tervitades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui lapsed asuvad alaliselt isa juurde elama, tekib lastest lahus elaval emal laste suhtes ülalpidamiskohustus. Alates 01.01.2022 ei ole enam miinimumelatise suuruseks pool alamapalka, vaid elatis arvutatakse välja vastavalt elatise baassummale (hetkel on selle suuruseks 209,2 eurot), millele lisatakse 3% kas keskmisest palgast või elatise maksmiseks kohustatud isiku sissetulekust, lahutatakse pool riiklikest lapsetoetustest ning võetakse arvesse ka seda, kui palju aega veedab laps lahus elava vanemaga. Lisaks eeltoodule vähendatakse elatist olukorras, kus laste vanusevahe on väiksem kui 3 aastat. Seega tuleb iga lapse kohta elatise suurus eraldi välja arvutada, selleks kasutage elatisekalkulaatori rakendust: https://www.just.ee/elatiskalkulaator/

Lasterikka pere toetust makstakse siis, kui kõigi kolme lapse lapsetoetuse saajaks on üks vanem. Kahjuks ei selgu Teie kirjeldusest, kas Teie peres elav 5-aastane laps on Teie ja elukaaslase ühine laps - kui jah, siis on Teil õigus lasterikka pere toetusele (eeldusel, et kõikide laste lapsetoetused laekuvad Teie elukaaslasele).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand