Perekonnaõigus


Küsimus: Kas ma võin nõuda poolt müügisummast või pean ma midagi laenumaksete ja sissemaksu katteks kompenseerima?14.11.2022

Tere

ostsime aastaid tagasi koos poja isaga maja. Sissemaksu raha tuli tema poolt, samuti on ta tasunud laenumakseid. Kinnisvara on kaasomandis. Koos elanud me praktiliselt polegi (tegu on välismaalasega). Praegu on majal veel hüpoteek ja laenujääk. Oleme rääkinud maja müügist, aga pole saanud kokkuleppele müügist saadava summa jagamisel. Kas ma võin nõuda poolt müügisummast või pean ma midagi laenumaksete ja sissemaksu katteks kompenseerima? Mis juhtub, kui me omavahel kokkuleppele ei saa?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Asjaõigusseaduse § 75 lõige 1 sätestab, et kaasomanik kannab vastavalt temale kuuluva osa suurusele ühisel asjal lasuvaid koormatisi, samuti selle asja alalhoidmise, valdamise ja kasutamisega seotud kahju ja kulutusi – olles võrdsetes osades kaasomanikud, langevad ka kaasomandiga seotud kohustused pooltele võrdselt. Kui Te siiani ei ole varal lasuvaid kohustusi kandnud, on teisel kaasomanikul iseenesest õigus nõuda tasutud maksetest poole ulatuses hüvitist (nö Teie eest tasutud osa ulatuses). Kas teine kaasomanik sellise nõude ka esitab, sõltub loomulikult temast.

Kui omavahel ei õnnestu kaasomandi lõpetamise osas kokkuleppele saada, tuleb pöörduda vastava hagiga kohtu poole. Arvestades seda, et kohtuväliselt maja müümise kasuks otsustades juhite ise kogu müügiprotsessi (kohtulahendi alusel müüakse maja avalikul enampakkumisel, kui kaasomand otsustakse lõpetada müügi teel), on omavaheline kokkuleppe kordades mõistlikum variant.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand