Perekonnaõigus


Küsimus: Kas 16-aastasel noorukil endal on õigus otsustada kodust lahkumise ja turvalisema elupaiga valiku üle?12.12.2022

Kui 16-aastane tunneb, et tal ei ole kodus turvaline elada (vaimne vägivald, hooletusse jätmine, mille tagajärjel söömishäired ja suitsiidkatse), kas tal on õigus kolida perekonna juurde, kes on valmis pakkuma talle turvalist elukeskkonda? Nooruki vanemad eitavad probleeme, lastekaitse ei ole kodukülastust teinud, kuid leiab, et nooruk peaks kodus elama. Samas nooruki vaimne tervis järjest halveneb ja nooruk ise toob välja, et ei suuda kodus olla. Mujal olles ei ole selliseid probleeme olnud.
Kas noorukil endal on õigus otsustada kodust lahkumise ja turvalisema elupaiga valiku üle?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Alaealise lapse eest hoolitsemise kohustus lasub lapse vanematel. Kui laps tunneb, et vanemate hoolitsus ei ole piisav, on lapsel loomulikult õigus abi otsida - saan aru, et lastekaitsetöötaja on lapse murega tuutav, kuid ei ole teostanud kodukülastust ega ole koduse olukorraga piisavalt kursis. Sellest on kahju ja olen seisukohal, et vajalik on korduv lastekaitsetöötaja poole pöördumine ja arutelu kõikide osapoolte vahel (ema-isa-laps). Lapse kodust lahkumine peaks toimuma kokkuleppel - iseasi, kas 16-aastast last õnnestub takistada, kui ta on igal juhul otsustanud lahkuda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand