Perekonnaõigus


Küsimus: Kas on võimalik tõestada, et tegelik kooselu lõppes viis aastat enne abielu lõppu, ja peale seda erastatud vara ei kuulu ühisvarasse?20.12.2023

Minu abielu lõppes 1997.a, tegelik kooselu lõppes 1992. Kas on võimalik kuidagi tõestada, et kooselu lõppes tegelikult 1992 ja peale seda erastatud vara ei kuulu ühisvarasse?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Hetkel kehtiva perekonnaseaduse rakendussäte § 210 lõige 3 sätestab, et kui abielusuhted lõppesid enne 1. juulit 2010, moodustus ühisvara abielusuhete lõppemiseni.

Teie poolt kirjeldatud asjaolude toimumine leidis aset kuni 30.06.2010 kehtinud perekonnaseaduse ajal ja tolleaegse seaduse § 18 lõige 2 sätestab, et kui ühisvara jagatakse pärast abielusuhete lõppemist, määratakse ühisvara kindlaks abielusuhete lõppemise aja seisuga. Seega pole määrav abielu lahutamise aeg, vaid abielusuhete lõppemise aeg, et määrata ühe või teise eseme kuulumine ühisvara koosseisu.

Kas ja kuidas õnnestub abielusuhete lõppemist tõendada, on omaette küsimus. Lisaks dokumentaalsetele tõenditele on siinkohal võimalik kasutada ka tunnistajate abi (kui peaks selliste asjaoludega kursis olevaid isikuid olema).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand