Perekonnaõigus


Küsimus: Kui kaugele tagasiulatuvalt on õigus maksmata elatist nõuda?21.12.2023

Tere!
Lapsed said 18-aastaseks ja käivad gümnaasiumis, kuidas nüüd käib elatise maksmine. Kas nad siis peavad kindlasti kohtu poole pöörduma elatise saamiseks ja kohus siis määrab selle summa vajadusepõhiselt mõlemale vanemale võrdselt. (Kas ma pean siis kohtu kulud ise maksma?) Kui on koolivaheaeg, kas siis ka pean maksma sest nad ju võivad tööle minna selleks ajaks?
Ma olen iga kuu natuke vähem elatist maksnud kahele lapsele kuna ma ei olnud suuteline täit summat maksma kui nad olid alla 18a. Siiamaani oli ta nagu nõus ei tekitanud probleeme ega kaevanud mind kohtusse. Ja nüüd tahab seda võlga tagasi. Kui kaugele tagasiulatuvalt on tal õigus seda võlga tagasi nõuda?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui lapsed täisealiseks saanuna omandavad keskharidust edasi, on neil jätkuvalt õigus oma vanematelt ülalpidamist saada. Kohtusse tuleb täisealiseks saanud lapsel pöörduda siis, kui vanem ei ole nõus teda vabatahtlikult toetama - kui saadakse omavahel kokkuleppele, puudub kohtusse pöördumiseks igasugune vajadus.

Kui on tekkinud elatisvõlgnevus, ei hakka see nõue aeguma enne kui lapse täisealiseks saamisel. Lapse ülalpidamise kohustuse nõude täitmise aegumistähtaeg on kümme aastat iga üksiku kohustuse jaoks.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand