Perekonnaõigus


Küsimus: Milliseid kulutusi tuleb pärijal teha korteri oma nimele vormistamisel?02.12.2011

Kui pärija elab päritavas korteris, siis millised kulutused tuleb tal teha asja oma nimele vormistamiseks (testamendiga ja ilma testamendita)?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Pärimise korral on vaja tasuda riigilõiv ja notaritasu. Korteriomandi kinkelepingu korral arvestatakse notari tasu korteriomandi turuväärtuselt ja kinnistusraamatus omaniku muutmise kande eest peate samuti tasuma riigilõivu. Notari tasude suurused on toodud notari tasu seaduses ja riigilõivu määrad riigilõivuseaduses. Kehtivad õigusaktid on kättesaadavad https://www.riigiteataja.ee/.