Perekonnaõigus


Küsimus: Kas isa võib elatisrahast maha arvata need kulud, mis ta kannab lapse tema pool olles?16.12.2011

Tere,
Lapse isaga oli kokkuleppe, et iga kuu 7. kuupäeval kannab ta minu arveldusarvele seaduses ette nähtud elatise maksmise kohustust minimaalsel määral 139,01 eurot. Lahku läksime mais. Esimesed paar kuud maksis ta lubatud kuupäevadel, eelmine kuu viivitas umbes 5 päeva ja käesoleval kuul ta veel mõtleb, kas ta ikka maksab ja kui palju? Laps (tüdruk 9a) käib vahel isal külas ja on ööbinud ühe kalendrikuu jooksul kokku umbes 1-4 päeva. Nüüd tuli lapse isale mõte, et laps võiks ühes kuus elada kaks nädalat tema pool ja kaks nädalat minu juures. Nimetatud mõte tuli tal seetõttu, et lapsele poole vähem maksta. Tema arvates on tal selleks õigus. Kas ikka on? Tema arvab nii, et kui laps käib tal külas ja sellega kaasneb kulu (näiteks toit või kino), et siis tuleb see 139,01 eurost maha arvata. Kas vastab tõele? Hetkel olen ma töötu ja elame lapsega minu vanemate juures. Laps käib koolis kodust 18 km kaugusel ja peaaegu iga päev ka trennis. Kohalik omavalitsus bussisõitu ei kompenseeri. Trenni ja bussisõidu eest olen siiani mina maksnud, lisaks lapse riided, toit, ravimid jne. Lapse isa arvates on see minu probleem ja teda see ei huvita.

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Perekonnaseaduse (PKS) § 116 lg 1 kohaselt on vanematel oma laste suhtes võrdsed õigused ja kohustused, kui seadusest ei tulene teisiti, mis tähendab ka seda, et mõlemal vanemal on kohustus oma last üleval pidada. PKS § 101 lg 1 kohaselt ei või igakuine elatis ühele lapsele olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära, s.o tänasel päeval 139,01 eurot. Kui laps elab Teie juures, on isal kohustus tasuda elatist vähemalt nimetatud minimaalmääras. Kui laps hakkab elama mõlema vanema juures (nt kaks nädalat emaga ja kaks nädalat isaga), siis on lapse isal õigus kohtult nõuda elatise tasumise kohustuse ülevaatamist, sest elatise tasumise kohustus on eelkõige vanemal, kes lapse hooldamises ja kasvatamises ei osale.