Perekonnaõigus


Küsimus: Lapsega välismaale - kas pean lapse isa informeerima?02.03.2011

Tere,
Olen noor ema, kes kasvatab üksinda 9-kuust last. Laps on kirjutatud isa nimele, aga koos me enam ei ela. Läksime lahku ja abielus me ka ei ole. Lapse isa kohta tean vaid niipalju, et ta on hetkel välismaal tööl (rohkemat ei tea).
Tahaksin lapsega koos minna välismaale, tuttavatele külla. Kas on olemas seadus/kohustus, et pean sellest teatama lapse isale? Kui selline seadus on olemas, siis kuidas ma peaksin edasi käituma, kui ma ei tea lapse isa kohta mingit kontaktinfot?
Aitäh!

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
teie poolt saadetud informatsiooni põhjal võib eeldada, et Teil on lapse isaga lapse suhtes ühine hooldusõigus perekonnaseadus (PKS) § 117 lg 2 mõttes. Vanema hooldusõigus hõlmab õigust hoolitseda lapse isiku eest ehk isikuhooldus ja õigust hoolitseda lapse vara eest ehk varahooldus ning otsustada lapsega seotud asju. Hooldusõiguse teostamisel tuleb ennekõike silmas pidada lapse heaolu. Otsused, mis puudutavad last, tuleb kooskõlastada lahuselava hooldusõigusliku vanemaga.

Teie kirjast nähtub samuti, et olete teinud endast kõik oleneva, et saada isalt nõusolekut lapsega reisile minekuks, kuid Teil puudub informatsioon tema käesoleva viibimiskoha ja muude kontaktide kohta. Olukorras, kus teise vanemaga ei ole võimalik lühiajalist välisreisi kooskõlastada ja Te ei plaani välisriiki alaliselt elama asuda, arvan, et ei ole mõistlik, kui ainuüksi sellel põhjusel jätate reisi ära. PKS § 120 lg 3 on samuti märgitud, et kui vanemate ühise tahteavalduse tegemine põhjustaks lapse huvidega vastuolus oleva viivituse, on ühel vanemal lapse huvides õigus teha toiminguid ka üksinda, kuid sel juhul tuleb toimingutest teisele vanemale viivitamata teatada.

Kui Teil ei ole ka edaspidi lapse isaga võimalik kontakteeruda ja selliselt oleks ühise hooldusõiguse rakendamine ebamõistlikult takistatud, on võimalik kaaluda ühise hooldusõiguse lõpetamist. PKS § 137 lg 1 sätestab, et kui ühist hooldusõigust omavad vanemad elavad alaliselt lahus või ei soovi muul põhjusel hooldusõigust edaspidi ühiselt teostada, on kummalgi vanemal õigus kohtult hagita menetluses taotleda, et lapse hooldusõigus antaks talle osaliselt või täielikult üle. Hooldusõiguse lõpetamise korral lähtub kohus hooldusõiguse ühele vanemale andmise otsustamisel eeskätt lapse huvidest, arvestades muu hulgas kummagi vanema valmisolekut last kasvatada, hingelist seotust lapsega ja senist pühendumist lapse eest hoolitsemisele ning lapse tulevasi elamistingimusi PKS § 137 lg 2.