Perekonnaõigus


Küsimus: Kas abielu ajal oma vanemate maa erastamisega on see maa ühisvara?16.12.2011

Kuidas jagatakse abielu lahutuse korral abielu ajal eelisostuõigusega erastatud maa? Maa kuulus traditsiooniliselt, s.t kogukonna teadmiste kohaselt mu vanaisa maja juurde, mille pärisin. Natsionaliseeritud varade tagasiandmisel siiski omandiõigust kinnitavaid dokumente ei leitud. Lahendusena pakuti mulle maa erastamist eelisostuõigusega. Võtsin selleks oma nimel pangalt krediiti ja ostsin maa välja. See toimus abielu ajal. Kas nüüd mu abikaasal on lahutuse korral õigus poolele sellest maast?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Abielu ajal soetatud vara kuulub reeglina ühisvara hulka. Kuna võtsite krediiti ja ostsite maa välja abielu ajal, siis on tegemist ühisvaraga. Lahutuse korral jagatakse ühisvara abikaasade vahel kaasomandi lõpetamise sätete kohaselt võrdsetes osades, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Seega, kui Te abikaasaga teistsugust kokkulepet ei saavuta, siis jagatakse ühisvara lahutuse korral pooleks.