Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas lahutada abielu Saksamaa kodanikust?16.12.2011

Tere.

Soovin lahutada abikaasast, kes elab Saksamaal. Elasin ka ise seal ja nüüd olen 3 aastat Eestis tagasi ja temaga kontakti mul pole. Kooselu pole meil juba 5 aastat. Olen aru saanud, et seda on ainult võimalik läbi kohtu ajada. Kui kaua see lahutus aega võtab ja mis pabereid mul täpselt vaja on selle jaoks?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Teie kirjast ei selgu, kus riigis abielu sõlmiti ning kas Teil on abikaasaga ühiseid lapsi.
Eesti kohus on pädev abielu lahutama, kui:
1) vähemalt üks abikaasa on Eesti Vabariigi kodanik või oli seda abielu sõlmimise ajal;
2) mõlema abikaasa elukoht on Eestis;
3) ühe abikaasa elukoht on Eestis, välja arvatud juhul, kui tehtavat otsust ei tunnustataks ilmselt üheski riigis, mille kodanikud abikaasad on.
Eesti kohtus lahendatavas abieluasjas esitatakse hagi abikaasade ühise elukoha järgi, selle puudumisel kostja elukoha järgi. Kui kostja elukoht ei ole Eestis, esitatakse hagi poolte ühise alaealise lapse elukoha järgi, ühise alaealise lapse puudumisel hageja elukoha järgi.
Abielu lahutamise nõudega kohtu poole pöördumisel tuleb esitada kohtule hagiavaldus ning faktilisi asjaolusid tõendavad dokumendid (nt abielutunnistus). Kui soovite koos lahutamisega jagada ka ühisvara, siis peaks hagis sisalduma vastav nõue ning asjakohased dokumendid.
Kui abikaasade elukohad on eri riikides ja neil on erinev kodakondsus, kohaldatakse rahvusvahelise eraõiguse seaduse § 60 lg 1ja § 57 lg 3 kohaselt abielu lahutamisele selle riigi õigust, kus oli nende viimane ühine elukoht, kui ühe abikaasa elukoht on selles riigis.
Teie poolt kirjeldatud olukorras on võimalik, et lahutamisel kohaldatakse Saksamaa õigust. Välisriigi õiguse selgitab kohus ise välja.