Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas peaks edasi toimima, kui eksabikaasa on aastaid teadmata kadunud?16.12.2011

Tere, meil on selline mure, minu lahutatud abikaasa on teadmata kadunud juba 2005-ndast aastast. Politseile on tehtud selle kohta avaldus ja on ka otsitud, kuid praeguseks on kõik vaibunud. Seega, missugune samm tuleks ette võtta järgmiseks, kas teda peaks surnuks kuulutama, kui jah, siis kes seda teeks ja kelle poole pöörduda või jääbki ta igavesti teadmata kadunute nimekirja. Kui ta jääb teadmata kadunute nimekirja edasi ja minul on vaja pensioniametis oma pensioni vormistamiseks esitada tema allkirjaga tõend selle kohta, et olen lapsi kasvatanud ja saan selle eest lisaaastaid, siis kuidas toimida?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Isiku surnuks tunnistamine toimub tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 475 lg 1 p-i 3 kohaselt hagita menetluses. Vastavalt TsMS § 509 lg-le 1 algatab kohus isiku surnuks tunnistamise menetluse üksnes avalduse alusel. Avalduse võib esitada isik või asutus, kellel on isiku surnuks tunnistamiseks õiguslik huvi, muuhulgas teadmata kadunud isiku abikaasa või üleneja või alaneja sugulane. Avalduses tuleb märkida, miks avaldaja on huvitatud isiku surnuks tunnistamisest, ja samuti asjaolud, mis põhistavad isiku surnuks tunnistamist.
Kui surnuks tunnistamise järgselt abikaasa siiski hiljem välja peaks ilmuma, siis perekonnaseaduse § 71 kohaselt loetakse abielu taastatuks, kui kumbki abikaasa ei ole vahepeal uuesti abiellunud. Abielu loetakse taastatuks pärast surnuks tunnistamise tühistamise kohtuotsuse jõustumist.