Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas välismaal elades ainuhooldusõigust taotleda?16.12.2011

Lugu selline, et 2008. aasta juunis läksin lahku oma elukaaslasest, kellega mul on 6-aastane poeg. 2008. aasta augustis andsin sisse elatisraha taotluse, mille maksmisest lapse isa hoidus kuni 2009. aasta veebruarini, mil lapse isapoolsed vanavanemad hakkasid lapsele elatist maksma. Ma eeldan, et lapse isa vanavanematele midagi ei maksa. Isa töötab minu teada Soomes ja võimalik, et "mustalt". Kuigi vahetult pärast lahku minekut oli lapse isal lapse vastu huvi suur, vaibus see õige pea.
2009. aasta novembris kolisin lapsega Suurbritanniasse. Laps käib siin koolis ja räägib inglise keelt. Eesti keel on vähese praktika tõttu hääbunud, kuid ta saab üsna hästi aru. 2010. aasta juunis abiellusin inglasega ja alates kooselu algusest (nov 2009) on tal lapsega väga hea suhe olnud ning ta osaleb lapse kasvatamises 100%. Eestis käime ca 2 korda aastas ja iga kord viibib laps paar päeva ka vanavanemate juures (ka lapse isa elas vahepeal seal). Mitmel korral, kui olen lapse käest küsinud, kas ta isa ka nägi, on vastus olnud eitav. Isa pole viimase 2 aasta jooksul mitte mingit huvi lapse vastu tundnud. Ei kirju, telefonikõnesid (va 1 kord tagataustal, kui vanavanemad lapsega Skype teel suhtlesid) ega sünnipäevaõnnitlusi.
Saatkonnast sain teada, et uue perekonnaseaduse kohaselt peab passi uuendamiseks või ükskõik mis muuks tähtsaks toiminguks olema mõlema vanema nõusolek (passi taotlemisel peavad mõlemad vanemad isiklikult saatkonnas olema allkirja andmas nagu ma aru sain). Mis on tänu erinevatele riikidele võimatu.
Sooviksin teada kuidas alustada ainuhooldusõiguse või otsustusõiguse taotlemist? Millised õigused annab mulle ainuotsustusõigus? Kes katab kohtukulud ja kui suured need umbes on? Kas on võimalik kohtukulud lapse isale määrata, kuna mina ei tööta ning see peaks olema minu ja lapse bioloogilise isa vaheline probleem, mitte minu abikaasa, kes on ainus leivateenija perekonnas? Kas mul on võimalik ajada kohtusasju kirja teel Suurbritanniast?
Vabandan pika ja keeruka loo pärast.

Suured tänud abi eest!

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Olukorras, kus tegemist on rohkem kui ühe riigiga (nt kui lapsevanamad ei ela ühes ja samas riigis), vastutab kohus, mis asub kõige lähemal lapse alalisele elukohale, vanemlikku vastutust käsitlevate juhtumite menetlemise eest.
Asjaomasel protsessil analüüsitavad küsimused (kes saab hooldusõiguse, otsustab haridusküsimuste üle, haldab lapse vara jne) ning otsuse praktilised tagajärjed (ühine või üksikhooldusõigus) on sätestatud siseriiklikes õigusaktides.
Rahvusvahelise eraõiguse seaduse § 65 kohaselt kohaldatakse vanema ja lapse vahelistele perekonnaõiguslikele suhetele lapse elukohariigi õigust, seega käesoleval juhul Suurbritannias kehtivat õigust.
Seega ei ole Teil tarvis otsustusõiguse saamiseks pöörduda Eesti kohtusse, vaid oma (ja lapse) elukoha kohtusse. Suurbritannias kehtiva õigusliku olukorra väljaselgitamiseks tuleks Teil samuti pöörduda sealse õigusteenuse osutaja poole.