Perekonnaõigus


Küsimus: Kas Soome kodakondsust omav ja seal elav isa peab Eesti kohtuotsuse järgi maksma elatist?16.12.2011

Lapse isa elab ja töötab Soomes. Kohtuotsus elatisraha maksmise kohta on tehtud Eesti kohtus ja suurus 170 eurot. Lapse isa väidab, et kuna tema on Soome riigi kodanik, võib ta maksta Soomes kehtivat miinimumelatisraha, mis on tema öelduna 100 eurot kuus. Ja et temale kehtivad Soome riigi seadused. Kas see väide on tõene või siiski ikka on Eesti kohtuotsus sel juhul kehtiv? Ta on mitu kuud jätnud lapsele maksmata öeldes, et on sundpuhkusel. Kas mul on mõtet minna kohtutäituri juurde? Kas kohtutäituril on mingit võimu kui lapse isa on Soomes?
Ette tänades

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Euroopa Liidus on teise liikmesriigi kohtuotsuste tunnustamiseks ühtne kord (ei kehti Taanis). Elatise maksmise asjas tehtud otsuse puhul tuleb sealsele kohtule esitada taotlus, Eesti kohtu otsuse kinnitatud koopia, tunnistus (sertifikaat), mille väljastab otsuse teinud Eesti kohus, kui välisriigi kohus seda nõuab, siis dokumentide tõlked (vandetõlgi või notari kinnitatud). Liikmesriikide kohtute kontaktandmed ning taotluste vormid leiate Euroopa Justiitsatlases tsiviilasjades.
Kohtuotsuseid on võimalik teises liikmesriigis (v.a Taani) Euroopa täitekorralduse abil täita ka ilma sealse kohtu tunnustamisotsuseta. Euroopa täitekorralduse täitmiseks peab vastav dokument olema koostatud pärast 21.10.2005.
Sel juhul esitage taotlus koos alljärgnevate dokumentidega otse välisriigi täitmisasutusele (näiteks kohtutäiturile): kohtuotsuse kinnitatud koopia või muu täitedokument, Euroopa täitekorralduse kinnitus (Eestis väljastab neid Harju maakohus), dokumentide tõlked.