Perekonnaõigus


Küsimus: Millest peaks alustama abieluvaralepingu sõlmimisel?21.12.2011

Tere!

Oleme abielus ja meil on mehega ühised lapsed. Mehel on ka eelmistest suhetest lapsi. Maksab neile igakuist elatist. Varem abielus olnud ei ole.
Kuna endise elukaaslase nõudmised hakkavad üle pea kasvama, sooviksin oma peret kaitsta ehk teisisõnu vormistada abieluvaralepingu. Tänu oma tööle on mul võimalik ka rohkem panustada meie ühisvarasse. Ühesõnaga, et see varandus jääks meie ühistele lastele.
Milliseid lepinguvariante sellisel puhul oleks võimalik rakendada?
Oleme abiellunud Eestis, oleme eesti kodakondsed aga elame välismaal. Kas lepingu sõlmimine on võimalik ainult Eestis? Kas Eestis sõlmitud otsus kehtib ka välismaal?

Suured-suured Tänud!

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Teie kirjast ei selgu, millises välisriigis elate, seega ei ole võimalik ka ühest vastust Teie küsimusele anda.
Abieluvaralepingu sõlmimiseks tuleks Teil pöörduda oma elukohariigi notari poole, tema oskab anda ka täpsemaid selgitusi lähtudes just konkreetse riigi õigusest. Abieluvaralepingule kohaldatava õiguse võite valida vastavalt oma soovile, st sõlmides lepingu välisriigis, võite ka siis määrata, et varasuhetele kohaldatakse nt Eesti õigust.