Perekonnaõigus


Küsimus: Vanemad on surnud, kuidas saaksin tõendada oma ingeri-soome päritolu?21.12.2011

Tere!
Minu isa oli rahvuselt ingeri-soomlane. Millal ta sündis ja millal suri, on mul teadmata. Ta oli minu emaga elanud vabaabielu, mis kestis mõnda aega. Sellest suhtest sündisin mina. Nüüd on ka ema surnud (2009 a). Minu isal oli seaduslik perekond, 2 tütart ja 1 poeg, nad elasid Lääne-Virumaal, kas nad ka praegu seal elavad, seda ma ei tea?
Kas mul on võimalik võtta oma bioloogilise isa perekonnanimi ja ka tõestada kuidagimoodi, et ta oli minu isa ning võtta ka tema rahvus? On see kuidagimoodi võimalik või ei ole? Kui on, siis palun aidake mind, millest ma peaksin alustama, milliseid dokumente taotlema jne.
Suur aitähh Teile!

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Isikust põlvnemise tuvastamine ja vanemakande vaidlustamine pärast isiku surma on võimalik avalduse esitamisega kohtusse. Kohus lahendab asja hagita menetluses.
Koos avaldusega tuleb Teil esitada ka olemasolevad tõendid, mis põlvnemist tõendavad. Võiksite pöörduda muuhulgas kohaliku perekonnaseisuameti, siseministeeriumi, kodakondsus- ja migratsiooniameti poole arhiiviandmete saamiseks, mis võiksid tõendada Teie põlvnemist. Põlvnemise tuvastamise menetluse kohta saate informatsiooni tsiviilkohtumenetluse seadustikust, eelkõige §§-d 579 – 583. Kehtivad õigusaktid on kättesaadavad https://www.riigiteataja.ee/ .
Nime muutmise alused on sätestatud nimeseaduses, mille § 171 lg 1 p-i 1 kohaselt uus perekonnanimi antakse muuhulgas juhul, kui isik soovib kasutada vanemate, vanavanemate või vanavanavanemate perekonnanime.