Perekonnaõigus


Küsimus: Mul ei ole sissetulekut - mis saab siis, kui elatisraha välja nõutakse, aga maksta ei ole?21.12.2011

Tervist,
Endisel elukaaslasel sündis laps, kes on minu oma (võibolla). Juhuste kokkulangemise tõttu sain rasedusest teada peale lahkuminekut (siis olin tugevalt selle vastu ja nõudsin aborti, kuid mis minu sõna ikka maksis) ning raseduse nö tekkimisel me enam isegi ei elanud koos, kuid see polegi oluline.
Küsimusteks oleks, et mul on kindlasti õigus nõuda isadustesti, kuid kuidas ja kelle kaudu + kas see läheb mulle ka midagi maksma?
Kuna probleemiks on, et ma olen töötu (ei tööta ka mustalt), elan üürikorteris ning tõsisemat vara pole. Seega, kas minult võidakse tõesti kohtu kaudu nõuda poolt miinimumpalka iga kuu? Aga ma pole võimeline seda mitte kuidagi maksma, mis siis saab?

Suur äitäh

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Teie küsimusest jääb selgusetuks, kas olete lapse sünnitunnistusele isana kantud või mitte. Kui ei ole, siis puudub Teil kuni isaduse tuvastamiseni kohustus last ülal pidada. Kui olete sünnitunnistusele isana kantud, siis on Teil võimalik pöörduda kohtu poole isaduse kande vaidlustamiseks. Isaduse võib kohtus vaidlustada ühe aasta jooksul arvates päevast, millal isadust vaidlustama õigustatud isikule on vaidlustamise aluseks olevad asjaolud teatavaks saanud. 1-aastane tähtaeg ei hakka kulgema enne lapse sündi või isaduse omaksvõttu. Põlvnemisasjas kannab kumbki pool oma menetluskulud ise, seega tuleks Teil kohtu poole pöördumisel tasuda riigilõiv, võimalikud kulutused ekspertiisile ja vajadusel esindajakulud.

Kui Teil on kohustus elatist tasuda (isadus tuvastatud) ning Te seda kohustust ei täida ja lapse ema pöördub elatisenõudega kohtu poole, siis mõistetakse elatis välja kohtuotsusega. Elatise suuruse määramisel lähtub kohus eelkõige lapse vajadustest, kuid arvestab muuhulgas ka mõlema poole varalist seisundit. Kui teenite miinimumpalka ja muud vara ei oma, siis tuleb Teil enda ja lapse ülalpidamiseks vahendeid võrdselt kasutada. Elatise tasumisest vabastamine täielikult ei ole võimalik, küll võib aga põhjendatud vastuväite korral kohus elatist alla seaduses sätestatud miinimummäära vähendada. Kohtuotsuse täitmiseks on lapse emal võimalik pöörduda kohtutäituri poole, kes kohtuotsust sundkorras täitma asub.