Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas käib reaalselt maja ja auto jagamine notari juures?21.12.2011

Tervist,
Soovin abielu lahutada, aga meid seob maja, mille me soetasime abielu alguses noorepere laenuga ja kuna maja oli suur, siis asusid vanemad ka meie juurde elama. Nendel on ametlikult siis 1/4 majast. Vahepeal põles maja maha ja vanemad said endale teise elamise, mees aga ehitas sugulastega maja üles, hetkel on ta siiski veel pooleliolev, aga saame sees elada.
Abikaasa nõuab minu vanematelt 1/4 oma nimele, kuna tema ehitas uue maja, aga kui sai kindlustushüvitist, siis ta maksis poole sellest rahast, mille vanemad maja ostes sisse maksid.
Abielu kestel haigestusin depressiooni, kuna abikaasa on verbaalselt vägivaldne ja nüüdseks olen töövõimetuspensionil 80%.
Kas ma pean lahutuse korral maksma pool maja pangalaenu või on mul mingid soodustused seoses invaliidistumisega?
Kas vanemad peavad andma oma 1/4 tagasi või jätkub neil õigus sellele majale? Siiani tulevad ametlikud paberid, kus tuuakse välja majaomanikud, mõlemi nimele (et siis abikaasa ja mu vanema).
Kas minu väljakolimine ei muuda asjaolu, et maja on abielu jooksul soetatud vara? Tahaksin lahkuda sellest majast, kuna tervis halveneb vägivallaga seoses järk-järgult.
Kuidas käib maja ja auto jagamine notari juures, kas müügist saadud summad kantakse mõlema arvele? Aga praegu on ju raske aeg, mis siis saab, kui maja jääb lihtsalt seisma/lagunema?
Tänan teid ette,
lugupidamisega ...

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Ühisvara jagamisel lähtutakse abikaasade kokkuleppest ja see on võimalik mitmel viisil. Üheks neist on kindlasti Teie poolt mainitud võimalus ühisvara müüa ja saadud raha jagada mõlema abikaasa vahel võrdsetes osades. Samuti oleks võimalik anda asi ühele abikaasale ja panna talle kohustus maksta teisele abikaasale tema osa rahas välja. Kolmandaks võimaluseks oleks ühisvarasse kuuluvate asjade reaalosadeks jagamine, kuid antud juhul ei oleks see ei asjakohane ega võimalik.

Kui pöördute ühisvara jagamiseks notari poole, toimub ühisvara jagamine vastavalt Teie mõlema soovidele/nõudmistele. Sisuliselt tähendab see seda, et võite ühisvara jagamises kokku leppida täpselt nii, nagu soovite, kaldudes kõrvale ka võrdsuse põhimõttest. Üldjuhul vastutavad abikaasad laenulepingust tulenevate kohustuste eest laenuandja ees solidaarselt, kuid sellestki võite poolte kokkuleppel kõrvale kalduda.

Teie vanematel on Teie kirjast nähtuvalt omandiõigus osale majast ning seni, kuni ei toimu mingisugust tehingut omandiõiguse üleandmiseks, jääb olukord samaks.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand