Perekonnaõigus


Küsimus: Kas töötuskindlustushüvitisest võetakse lapse elatisraha maha või mitte?23.12.2011

Tere

Laste isale on kohtu kaudu pandud kohustus tasuda lapsele elatis 139.- kuus. Mees on töötuna arvele võetud ja saab töötukassa kaudu igakuist hüvitis. Kahjuks pole ta lapsele midagi tasunud ja ütlesin talle, et annan asja kohtutäiturile, mille peale mees ütles, et kohtutäitur ei saa töötukassa poolt tasutud töötuskindlustushüvitist arestida, kuna see pole töötasu.

Uurisin riigi teatajast täitemenetluse seadustikku ja avastasin et:
§ 130. Sissetuleku arestimine (4) Sissetuleku arestimisel ei loeta sissetuleku hulka makse ega kohustusliku kogumispensioni, ravikindlustuse ning töötuskindlustuse makseid

Kas siis mul ei ole võimalik lapsele elatist saada senikaua kuni mees kuhugi tööle läheb?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Täitemenetluse seadustiku § 131 lg 2 annab loetelu sissetulekutest, millele ei saa sissenõuet pöörata. Siinkohal tuleks eristada, kas ülalpidamiseks kohustatud isik saab töötuskindlustushüvitist või töötutoetust. Kui selleks on töötutoetus, ei saa kohtutäitur tulenevalt täitemenetluse seadustiku § 131 lg 2 p-st 5 sellele sissenõuet pöörata. Samas puudub eelnimetatud loetelust viide töötuskindlustushüvitisele, millest võib järeldada, et sellele võib kohtutäitur sissenõude pöörata.

Täitemenetluse seadustiku § 130 lg 4 ei ole antud juhul asjakohane, kuna käsitleb töötajapoolseid makse/makseid, mitte töötajale tehtavaid väljamakseid.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand