Perekonnaõigus


Küsimus: Kas isal on tõenäoline laps enda juurde elama võtta?06.01.2012

Tere.
Kui isa tahaks ühte oma last enda juurde elama võtta. Kas tal on selleks õigus kui tal on rahaliselt selleks võimalus? Aga laste ema ei käi tööl ja pole raha. Ema on korralik ja ei suitseta ei joo ega midagi. Nagu ma aru saan, siis Eestis võetakse laps ainult siis ära kui ema on lapsele ohtlik. Muud moodi ei võeta.

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Lapse hooldusõiguse küsimustes oleks kõige parem ja valutum variant vanematel püüda jõuda kokkuleppele. Kui kokkuleppele jõudmine ebaõnnestub, võib lapsevanem pöörduda vastava avaldusega kohtu poole, kes otsustab lähtuvalt lapse huvidest, kas avaldus rahuldada või mitte. Teadmata konkreetseid asjaolusid, ei ole võimalik anda hinnangut sellele, kas lapse hooldusõiguse üleandmist isale võiks olla õigustatud ning samuti on raske prognoosida, kuidas käesoleval juhul võiks kohus vaidluse lahendada. Hoolimata sellest, kumma vanema juures laps elab, on lahus elaval vanemal kohustus osaleda lapse ülalpidamises ja õigus osaleda tema kasvatamises ja hooldamises.