Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas saab muuta elatise maksmise kohta tehtud kompromisskokkulepet?06.01.2012

Sai väljaspool kohud tehtud niiöelda kompromisslahenduse, kus siis juristid suhtlesid nii minuga kui mehega lahutuse ja laste elatise teemal. Oma juristiga pole kordagi saanud näost näkku rääkida, suhtlesime vaid telefoni teel. Mulle ei selgitatud lahti mõningaid asjaolusid ja ei tulnud ka selle peale, et kohe küsida, kuna ma lihtsalt soovisin, et saaks sellest vaimsest ja füüsilisest terrorist lahti. Hiljem, kui lugema hakkasin, selgus, et tehakse n.ö. tasaarveldus laenudega laste elatise suhtes ning et mees (endine)kannab siis 1 lapse kulud mitte 2, kuna teine pole tema oma. Aga kui me abiellusime, siis ta teadis ja oli nõus ka hoolitsema teise lapse eest. Kuidas ta nüüd saab nii öelda, et ühe eest nõus tasuma tasaarveldusega ja teise eest mitte? Kuidas ma saaksin nii, et ta ütleb sellest teisest lapsest lahti, et saaksin talle hakata taotlema riigilt toitekaotuspensioni, kuna tema isa on surnud. Mida ma nüüd tegema peaks? Kas tõesti saab teha laenude põhjal tasaraveldust? Minu meelest on need eraldi asjad ikka, üks on laenu kohustus ja teine lapse ülalpidamine. Mehe tõttu pole ma suuteline ka laenusid tasuma, mis ta mulle kaela tõmbas ning mul tuli eraisiku pankrott välja kuulutada, kus ma siis jään kõigest ilma, mis mul on. Kas kohtud ei uuri sissetulekute kohta? Esiteks endine mees väidab, et saab grupi raha ainult ja tal ei jää midagi elamiseks, tegelikult ise töötab lisaks turvafirmas. Kas meie riigis õigust polegi, kas ei kontrollita inimese tausta, kas ta esitab kohtule õiged dokumendid või ei? Kui inimene on eelnevalt karistatud just pettuste ja kelmuste ja manipuleerimise eest, kas ei peaks seda inimest põhjalikumalt kontrollima. Sai tehtud makse kiirmenetlus laste elatise kohta, kuid nagu ma sellest aru sain, lükati tagasi, kuna eelnevalt sai lahutuses tehtud see kompromisslahendus. Kohus ei võta seda arutlusse. Kas tõesti pole võimalust mul nüüd lastele midagi tema poolt saada? Tema pärast jään kõigest ilma: majast, autost ning mu tervis selle tõttu kahjustada saanud (vaimne seisund). Ma ei teagi, kiri sai suht segane, kuid äkkist oskate juhtnööre anda, kuhu pöörduda või mida teha edasi...
Tänan!

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Perekonnaseadusest tuleneb vanema ülalpidamiskohustus lapse suhtes, kes vanemast põlvneb või on tema poolt lapsendatud. Teie kirjast ei nähtu, milline suhe on Teie eksabikaasa ja temast mitte põlvneva lapse vahel, st kas on toimunud lapsendamine või on ta isana kantud lapse sünnitunnistusele.
Kui Teie eksabikaasa ja temast mitte põlvneva lapse vahel muid õigussuhteid, mis oleksid ülalpidamise nõude esitamisel aluseks, ei eksisteeri ja lapse bioloogiline (sünnitunnistusele kantud isa) on surnud, siis on Teil õigus taotleda riigilt toitjakaotuspensioni.
Vastavalt võlaõigusseaduse (VÕS) § 200 lg 1 p-le 1 ei saa ülalpidamise nõuet tasaarvestada.
Kui kokkulepitud elatisest ei jätku lapse ülalpidamiseks ning elatise kokkuleppe aluseks olnud asjaolud on oluliselt muutunud, siis on Teil õigus pöörduda avaldusega kohtu poole (tavamenetluses). Seejuures tasub silmas pidada siiski ka seda, et mõlemal vanemal on võrdne kohustus last üleval pidada.