Perekonnaõigus


Küsimus: Kas puudulikult täidetud vastuväide on põhistamata?06.01.2012

Selline mure, et ma tegin lapse isale maksekäsu kiirmenetluse nõudega 200 eurot. Ta esitas vastuväite, aga seda vastuväidet näen minagi ju E-toimikus. Niisiis tutvusin ta vastuväitega ja ta oli seal põhjenduseks märkinud, et tal pole majanduslik seis nii hea, et maksta 200 eurot kuna saab 500 eurot palka ja teeb ettepaneku maksta elatist miinimumsummas. Nii on märgitud, et kui lapse isa esitab vastuväite sellise põhjendusega, peab ta ära täitma ka kaasaantud vormi, kus peab kirja panema oma kulud ja varad. Ta jättis selle ankeedi üldse täitmata pluss ei lisanud kaasa ka mingeid dokumente mis põhjendavad tema kulutusi, miks ta ei saa maksta 200 eurot. Tema põhjendus koosnes nimelt sellest, et saab 500 eurot palka ja kui sealt 200 ära maksab, siis ülejäänud rahast peab maksma oma korteri üüri ja kommunaalteenuste eest ning et tal ei jää elamiseks midagi kätte. Pealegi jättis ka lisamata, et ei ela oma üürikorteris vaid üürib seda 1-toalist korterit koos sõbraga ja ta palk ei ole alati 500 eurot, vahest isegi rohkemgi pluss ta saab veel riigi poolt pensioni ka. Pealekauba oli jätnud märkimata tärniga märgistatud kohad nagu lapse nimi ja lapse esindaja ehk minu nime ja andmed. Oli märkinud ainult ära oma andmed. Pealegi põhjenduses oli selline asi ka, et oli algul märkinud oma palgaks 400 eurot, siis oli selle nelja asemele kritseldanud 5-e ja siis üldse selle summa maha tõmmanud ja kirjutanud kõrvale 500 eurot. Võtsin siis temaga ühendust ja ütlesin, et vastuväide on poolik. Siis ta ütles, et teab seda, et saatis e-maili teel täiendavad andmed. Aga küsimus siis selline, et siis ma ju peaks ka need täiendavad andmed omale e-maili teel saama või kuidas? Ja kas selline vastuväide on siis põhistatud üldse ja kas kohus võtab selle arvesse?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Teie kirjeldusest nähtub, et tegemist on tõepoolest ebakorrektselt täidetud vastuväitega. Üldiselt juhib kohus sellele tähelepanu ja annab täiendava tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused kõrvaldatakse, võtab kohus selle menetlusse, millest Teid kindlasti teavitatakse.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand